Sponsoren

Het jaar 2020(+2) wordt voor het dorp Tynaarlo een bijzonder jaar. Uit onderzoek is gebleken, dat Tynaarlo dan maar liefst 1200 jaar bestaat! Het spreekt voor zich, dat dit groots zal worden gevierd.

Een groep actieve inwoners heeft het initiatief genomen. Deze groep, verenigd in de stichting “Tynaarlo 1200 jaar”, is al sinds 2013 bezig met de voorbereiding. Middels activiteiten, waarbij zowel aan de jonge als de oudere inwoners van het dorp wordt gedacht, wil de stichting geld genereren voor de festiviteiten in het jubileumjaar en tevens de leefbaarheid in het dorp vergroten.

Wij zouden ook graag uw bedrijf hierbij willen betrekken. Wij doen u daarom het aanbod om voor een investering van een bepaald bedrag te worden aangemerkt als officiële sponsor van de Stichting “Tynaarlo 1200 jaar”. In ruil hiervoor krijgt u, afhankelijk van uw bijdrage, een vermelding op ons drukwerk, een advertentie in onze glossy “Tynaorl in beeld”, vermelding op de website etc.

Via deze link leest u meer over de mogelijkheden sponsorpaketten en kunt u het inschrijfformulier downloaden.

Wij denken u hiermee een bijzonder aanbod te doen, dat zal bijdragen aan uw naamsbekendheid en waarmee u maatschappelijke betrokkenheid toont.

Word een kei van een bedrijf en sponsor de Stichting “Tynaarlo 1200 jaar”.