Selecteer een pagina

De Stichting

“Tynaarlo 1200 jaar”

Uit onderzoek is gebleken dat de oudste gegevens over het dorp Tynaarlo teruggaan naar het jaar 820. In 1995 bestond Tynaarlo dus 1175 jaar. Vanwege dit feit is destijds onder leiding van een aantal enthousiaste inwoners, die zich hadden verenigd in de stichting “1175 jaar Tinaarlo”, een zeer gevarieerd programma opgezet, met als afsluiting een prachtig feest.

VAN DE VEURZITTER

Tynaarlo bestaat 1200 jaar!

Met deze kreet begon het allemaal. Zo’n tien jaren geleden stond er een groep enthousiaste vrijwilligers op die bereid was om, samen met de inwoners van het dorp Tynaarlo, een viering voor te bereiden ter ere van het feit dat het dorp Tynaarlo in het jaar 2020 1200 jaar oud werd.

Er werd besloten om een stichting op te richten, genaamd ‘Tynaarlo 1200 jaar’. De stichting had tot doel om verschillende activiteiten te organiseren voor en door de inwoners van onze mooie dorp, om de al aanwezige onderlinge verbinding nog sterker te maken! Middels het organiseren van o.a. een jaarlijkse oliebollenactie, pubquiz, wandeltocht, het werven van donateurs, sponsoren en subsidies deden we er alles aan om de kas te vullen.

Helaas verliep het allemaal een beetje anders…… Corona gooide roet in het eten, ook in dat van de stichting ‘Tynaarlo 1200 jaar’. De afgelopen twee jaar moesten we onze activiteiten afzeggen en kon ook de feestweek niet doorgaan.

Maar Tynaarlo zou Tynaarlo niet zijn als we na de coronacrisis de activiteiten niet opnieuw zouden oppakken. Na overleg in het bestuur en natuurlijk ook met de inwoners van ons dorp, besloten we om in het jaar 2023 alsnog een mooi en onvergetelijk feest te organiseren.

En nu is het dan zover! Na wat opwarmertjes, waaronder de ‘Hap en Stap’ wandeltocht, staan we nu voor het feestweekend van 18 mei t/m 20 mei 2023.

We zijn dan weliswaar 3 jaar ouder, maar we gaan met trots en volle inzet een mooi dorpsfeest tegemoet om alsnog onze 1200e verjaardag te vieren!

We starten met een gezamenlijk ontbijt rond de brink, gevolgd door de onthulling van het jongste hunebed en het tonen van de film met vele acteurs uit ons eigen dorp! Daarnaast zijn de straten versierd en is er een aantal mooie objecten te bewonderen op een aantal plekken langs een wandelroute.

Natuurlijk mag een feest voor de kinderen niet ontbreken, want ook onze jonge inwoners horen erbij en willen het feest meemaken!

Uiteindelijk mondt onze viering uit in een groot feest, met live muziek, in de feesttent op het sportterrein van SVT.

Namens het bestuur willen we onze sponsoren, donateurs, de gemeente Tynaarlo én de grote groep vrijwilligers heel erg bedanken voor hun inzet en bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van ons dorpsfeest.

Tynaarlo leeft, al 1203 jaren lang!!

Ik wens iedereen een fantastisch en onvergetelijk feest toe!

Met Tynaorlse groet,

Hans Westerhof

VOORWOORD BURGEMEESTER

Van uitstel is geen afstel gekomen! Het 1200-jarig bestaan van het dorp Tynaarlo zouden we in 2020 vieren, maar dat kon jammer genoeg in dat jaar geen doorgang vinden. U weet ongetwijfeld nog waarom. Maar binnenkort gaat het toch gebeuren: we staan feestelijk stil bij 1200 jaar Tynaarlo.

In het Hemelvaartweekend van 18 tot en met 20 mei vinden voor (oud-) dorpsgenoten, donateurs en sponsoren festiviteiten plaats rond de brink. Ook in en rond de feesttent op het sportveld van Tynaarlo kunt u terecht voor diverse feestelijke activiteiten.

Ik wil mijn waardering uitspreken voor het bestuur van de stichting Tynaarlo 1200 jaar. Uit ervaring weet ik wat bij de organisatie van een dergelijk groot evenement komt kijken. Maar initiatieven als de viering van 1200 jaar Tynaarlo kan ik alleen maar toejuichen. Het gaat namelijk niet alleen om het vieren van een mijlpaal, maar een dergelijk initiatief brengt ook mensen samen en zorgt voor verbinding.

Ik zal tijdens het Hemelvaartweekend zeker in Tynaarlo aanwezig zijn. Ik hoop u daar te mogen begroeten!

Marcel Thijsen

Burgemeester gemeente Tynaarlo

Het bestuur bestaat uit:

Hans Westerhof  (voorzitter)
Inge Zwiers (secretaris)
Margriet Nienhuis-Jansen (penningmeester)
Irma Veenhuizen (lid)
Jacob Matthijssen (lid)
Johan Boer (lid)

Oprichtingsdatum stichting “Tynaarlo 1200 jaar”: 16-12-2014
De stichting staat ingeschreven bij de KVK

 

Agenda:

Feestweekend Hemelvaart 18 t/m 20 mei 2023.

Voor het programma van het Feestweekend klik hier.

Voor actuele activiteiten, zie Facebookpagina en onze huis-aan-huis verspreide flyers.

Tynaarlo