De Stichting

“Tynaarlo 1200 jaar”

Uit onderzoek is gebleken dat de oudste gegevens over het dorp Tynaarlo teruggaan naar het jaar 820. In 1995 bestond Tynaarlo dus 1175 jaar. Vanwege dit feit is destijds onder leiding van een aantal enthousiaste inwoners, die zich hadden verenigd in de stichting “1175 jaar Tinaarlo”, een zeer gevarieerd programma opgezet, met als afsluiting een prachtig feest.

Een goede rekenaar kan nagaan dat het dorp Tynaarlo in het jaar 2020, precies 1200 jaar bestond!

In 2013 heeft een groep actieve en enthousiaste dorpsgenoten het initiatief genomen, om ook van 2020 een gedenkwaardig jaar te maken. Deze groep, verenigd in de stichting “Tynaarlo 1200 jaar”, bestaat uit 6 bestuursleden en ongeveer 30 vrijwilligers. De stichting had tot doel om in de afgelopen jaren verschillende activiteiten te organiseren vóór en dóór de inwoners van ons mooie dorp om uiteindelijk met elkaar in het jaar 2020 een groot en onvergetelijk jubileumfeest te kunnen vieren.

Helaas zag de wereld er in het jubileumjaar opeens heel anders uit dan wij hadden voorzien. Het coronavirus legde het maatschappelijke en sociale leven nagenoeg stil. Wij zagen ons daardoor genoodzaakt de feestweek, die zou plaatsvinden in augustus 2020, te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Inmiddels is er een nieuwe datum gepland: Hemelvaart 2023, 18 t/m 21 mei.

Natuurlijk zijn wij als stichting doorgegaan met het organiseren van activiteiten die wel mogelijk zijn. Zo is er in 2020 coronaproof een vlaggendag georganiseerd, met een speciale “Tynaarlo 1200” vlag, met daaraan gekoppeld een puzzelwandeltocht. In juli 2021 heeft er een autopuzzeltocht op de agenda gestaan. Wij zullen dit het komende jaar blijven doen om op deze manier onze dorpsgenoten een leuke activiteit aan te bieden en wij hopen daarmee de verbondenheid tussen de inwoners te versterken.

Met Tynaarlose groet’n,
Bestuur stichting “Tynaarlo 1200 jaar”


OLIEBOLLEN BESTELLEN?
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING OM NAAR DE WINKEL TE GAAN.

 

Om stil te staan bij het historische feit dat Tynaarlo in 1995 al 1175 jaar oud was, is er destijds onder leiding van een aantal enthousiaste inwoners (die zich hadden verenigd in de Stichting 1175 jaar Tinaarlo) een zeer gevarieerd programma opgezet, met als afsluiting een prachtig feest.

Een goede rekenaar kan nagaan dat het dorp Tynaarlo in het jaar 2020, precies 1200 jaar bestaat!

Ook nu heeft een groep actieve inwoners het initiatief genomen, om van 2020 een gedenkwaardig jaar te maken. Deze groep, verenigd in de Stichting “Tynaarlo 1200 jaar”, is al sinds 2013 bezig met de voorbereiding. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het concretiseren van het opgestelde activiteitenplan voor de komende jaren en uiteraard het jubileumjaar. We denken hierbij o.a. aan historische, culinaire, muzikale, sportieve en culturele evenementen. Middels de activiteiten, waarbij zowel aan de jonge als de oudere inwoners van het dorp wordt gedacht, wil de Stichting tevens de leefbaarheid in het dorp vergroten.

Inmiddels zijn er diverse activiteiten georganiseerd om geld te genereren:

  • jaarlijks terugkerende oliebollenactie
  • pubquiz
  • jeugdmiddag

In 2015 is er op de zomermarkt een donateursactie gehouden. Inmiddels bestaat het donateursbestand uit ongeveer 230 gezinnen en dit breidt zich nog steeds uit! Daarnaast sluit de stichting zich aan bij bestaande dorpsfeesten, zoals koningsdag, de beachparty en het zomerfeest.

Het bestuur bestaat uit:

Hans Westerhof  (voorzitter)
Margriet Nienhuis-Jansen (secretaris)
Johan Boer (penningmeester)
Irma Veenhuizen (lid)
Jacob Matthijssen (lid)
Inge Zwiers (lid)

Oprichtingsdatum stichting “Tynaarlo 1200 jaar”: 16-12-2014
De stichting staat ingeschreven bij de KVK

 

Agenda:

Feestweekend Hemelvaart 18 t/m 21 mei 2023.

Programma volgt

Voor actuele activiteiten, zie Facebookpagina en onze huis-aan-huis verspreide flyers.

Tynaarlo